Tag: evropska unija

Jasan Pogled

Ono što sanjamo nije evropski san

Evropska utopija Ku­da to hr­le pu­ži­jim ga­lo­pom ili br­zi­nom svje­tlo­sti Sr­bi­ji­ca i Go­ri­ca Cr­na, moj ze­mlja­če? Kao da ta­mo već ni­je­su bi­le, sa­mo što se to ta­da, ko­li­ko se sje­ćam kao Ti­tov pi­o­nir­čić, zva­lo vječ­na Ju­go­sla­vi­ja. I zna­ju li uop­šte na­še pu­to­vo­đe gdje će sti­ći i da li će sti­ći […]