Tag: Fernando Pesoa

Anatomija Fenomena

Vratanca lavirinta [Tema: Pesoa; Tabuki]

Sa Pesoom jedna od glavnih preokupacija književnosti našeg doba, ego, stupa na scenu i progovara o sebi, počevši od refl eksije o sebi. Po svom pedantnom pristupu, bliskom psihoanalitičkom izveštaju, heteronimija nije ništa drugo nego upadljivo prevođenje u književnost svih onih ljudi za koje neka inteligentna i lucidna osoba oseća […]

Anatomija Fenomena

Ludilo, ta stara drugarica [Tema: Pesoa; Tabuki]

Ponovo se suočavamo s jednim nezaobilaznim pitanjem: kao i s neprijatnošću koju ono nosi sa sobom. Možda bi se ona mogla donekle neutralisati ako podelimo pretpostavku jednog od njegovih najpronicljivijih kritičara, Eduarda Lorensa, koji jednu noviju monografi ju o pesniku počinje epigrafski: „Autor ovog eseja ozbiljno i u potpunosti prihvata […]

Anatomija Fenomena

Portugalski san [Tema: Pesoa; Tabuki]

Treba naglasiti da se Pesoini ideološki stavovi, njegove aristokratske sklonosti i imperijalistička buncanja, da se zadržimo na tom pitanju, moraju sagledati u tom vrlo specifi čnom kontekstu, budući da je republikanski i progresivni ideal bio oličen u starom tipu pozitivističkog intelektualca, iskrenog, optimističnog, dogmatičnog i očigledno nepripremljenog za složenosti vremena […]

Anatomija Fenomena

U lošem društvu [Tema: Pesoa; Tabuki]

Godine 1942, sedam godina posle Fernandove smrti, kada je lisabonski izdavač Ática rešio da objavi Pesoina sabrana dela, pod budnim okom njegovih književnih prijatelja i filologa koji su imali pristup škrinji u kojoj je pesnik čuvao svoje rukopise, počela je da se pomalja jedna od najčudovišnijih književnih ličnosti dvadeset veka, […]

Anatomija Fenomena

Ni tamo ni ovamo [Tema: Pesoa]

Kakva velika sreća ne biti ja! Fernando Pesoa Stihovi Fernanda Pesoe dobar su način da se započne priča o fenomenu maske. Ne samo zbog duboke i neprestane težnje ka depersonalizaciji, koju je ovaj portugalski pesnik osećao tokom čitavog svog svesnog života. I ne samo zbog toga što je unutar svoje […]

Anatomija Fenomena

Prvobitni greh [Tema: Pesoa]

Ah, ko će napisati istoriju onoga što je moglo biti?Biće to, ako je neko napiše,Jedina prava istorija čovečanstva. Ono što jeste je samo stvarni svet, nismo mi, samo svet,Mi smo ono što nije, i tu leži istina. Ja sam onaj koji nisam uspeo da budem.Svi smo oni za koje smo […]