Tag: Fernando Pesoa

Anatomija Fenomena

Moja je sudbina dekadencija [Tema: Pesoa]

Piše: Žarko Paić San i preobrazbe (drugi nastavak) (Ispovijesti Drugoga u Knjizi nemira Fernanda Pessoe/Bernarda Soaresa)   Tko je, dakle, Bernardo Soares? Prema pessoistima riječ je o heteronimu koji je autor držao poluheteronimom. Poput poetskoga futurista i nomadskoga duha eksperimentiranja Alvara de Camposa, Soares je sanjalačka projekcija pjesnika, koju on, […]

Anatomija Fenomena

Suvereni majstor-mislilac praznoga ništavila vremena [Tema: Pesoa]

  Piše: Žarko Paić San i preobrazbe (prvi nastavak) (Ispovijesti Drugoga u Knjizi nemira Fernanda Pessoe/Bernarda Soaresa) Iskustvo Drugoga temeljni je problem filozofije i književnosti XX. stoljeća. Od Husserlove potrage za intersubjektivnošću, Derridaine tvorbe razlike/razluke s kojom se nastoji pronaći uporište za razumijevanje onoga što ne potpada pod svijet samstvenoga […]

Anatomija Fenomena

Sumnjam, dakle postojim [Tema: Pesoa]

    BELEŠKE I EPIGRAMI Pesoa je voleo efektne iskaze, kratke, ali kompletne komentare. To je vidljivo u radovima heteronima Bernarda Suareša, Barona od Teive i Alvara de Kampuša, kao i u zapisima Pesoe kao ortonima. Epigrame jepisao podjednako na engleskom i portugalskom jeziku. 1 Kad razmišljam o tome kako […]