Tag: Franc Kafka

Anatomija Fenomena

Kafka: Odluke [Tema: Kafka]

Odluke Uzdići se nad bednim stanjem – to mora biti lako čak i kad se energija na silu ulaže u to. Otrgnuću se od stolice, hitaću oko stola, razmrdaću glavu i vrat, unosiću vatrenost u pogled, zatezaću mišiće oko očiju. Postupaću nasuprot svakom osećanju, burno ću pozdravljati A. ukoliko sada […]

Anatomija Fenomena

Franz Kafka, vegetarijanac [Tema: Kafka]

Piše: Jan Stastny Napis koji slijedi – iz pera dr. Jana Stastnya – sažeti je prikaz života Franza Kafke, njegovog vegetarijanstva i suradnje s Međunarodnim vegetarijanskim društvom (International vegetarian union, dalje u napisu IVU), te veze s Moritzom Schnitzerom. Moritz Schnitzer je bio vegetarijanac židovskog porijekla iz Češke, član IVU […]

Anatomija Fenomena

Kafkin odnos prema ocu odnos je uznemirenog čoveka prema nepoznatom bogu [Tema: Kafka]

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – III Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Kako je Kafka prošao sa drugim pokušajem i drugom šansom da dostigne željenu samostalnost i otcepljivanje od oca, sa pokušajem […]

Anatomija Fenomena

Bez predaka, bez braka, bez potomaka, sa pomamnom žudnjom za precima, brakom i potomstvom [Tema: Kafka]

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – II Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Prvi put u našem veku čovek je dospeo na jednu raskrsnicu i prekretnicu, u jednu „graničnu situaciju“, na prag susreta […]

Anatomija Fenomena

Kundera o Kafki i kafkologiji [Tema: Kafka]

Piše: Milan Kundera Kastrirana senka svetog Garta U osnovici predstave koju danas većina ljudi ima o Kafki je jedan poluzaboravljeni roman. Napisao ga je Maks Brod odmah posle Kafkine smrti i izdao 1926. godine. Oslušnite njegov naziv:Čarobno kraljevstvo ljubavi. To je takozvani roman s ključem. U njegovom protagonisti, praškom nemačkom […]