Tag: grčka filozofija

Anatomija Fenomena

Protagora [Tema: Filozofija]

Među sofistima prvo mjesto zauzima čuveni Protagora (481—411). On je Demokritov zemljak, t. j. bio je iz Abdere (u Trakiji), ali je najviše boravio u Ateni i drugim gradovima, gdje je proveo 40 godina, putujući i šireći svoju filozofiju. Tih 40 godina bio je najuglednija ličnost Helade, a šta je […]

Anatomija Fenomena

Anaksagora [Tema: Filozofija]

Iz svog rodnog grada Klazomene (kod Smime) došao je Anaksagora (500—428) u Atenu god. 463. u kojoj je ostao sve do god. 434. Tada je zbog svog učenja — da je Sunce užarena masa, optužen od Periklovih političkih protivnika da je ateist i osuđen na smrt, ali uz pomoć Perikla […]

Anatomija Fenomena

Hesiod [Tema: Filozofija]

Hesiod U razdoblju rodovskog uređenja, t. j. prije formiranja klasnog društva, pored Homera ističe se i Hesiod, koji je od njega mlađi, a živio je oko 700 god. prije n. ere. Njegov otac doselio se zbog neimaštine i teškog života iz maloazijske Kime u Askru, blizu gore Helikona u Beotiji. […]