Tag: hana arent

Notes

Hana Arent – mišljenje bez oslonca

Prikaz knjiga: 1. Samantha Rose Hill, „Hannah Arendt“, Reaktion 2021; 2. Hannah Arendt, „Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman / Rahel Varnhagen: Život jedne nemačke Jevrejke“, New York Review of Books 2022; 3. Dana Villa, „Arendt“, Routledge 2021; 4. D. N. Rodowick, „An Education in Judgment: Hannah Arendt and the Humanities / […]

Notes

Hana Arent: Mračna vremena

Da li se ikad [Valter Benjamin] osetio kod kuće u Nemačkoj dvadesetog veka? Postoje razlozi za sumnju u to. Godine 1913, kad je prvi put posetio Francusku kao vrlo mlad, ulice Pariza bile su mu nakon nekoliko dana “gotovo više domaće” (Briefe I, 56) nego poznate ulice u Berlinu. On mora […]

Anatomija Fenomena

Hana Arent: Franc Kafka [Tema: Kafka]

Kad je Franz Kafka, Židov njemačkog jezika iz Praga, u dobi od četrdeset jedne godine u ljetu 1924. umro od tuberkuloze, njegovo djelo bilo je poznato samo malom krugu pisaca i još manjem krugu čitatelja. Otada mu je slava polagano ali postojano rasla; dvadesetih godina bio je već jedan od najvažnijih autora […]

Jasan Pogled

Hana Arent: Mi izbeglice

  Pre svega, mi nemački Jevreji ne volimo da nas zovu izbeglicama. Jedni druge nazivamo pridošlicama ili imigrantima, a svoje novine glasilom „Amerikanaca koji govore nemački“. Koliko je meni poznato, nijedno udruženje izbeglih od Hitlerovih progona u svom imenu nema reč izbeglica. Izbeglice su ljudi koji traže utočište u nekoj drugoj zemlji zbog […]

Jasan Pogled

Banalnost zla

Piše: Vladimir Marović (Hannah Arendt ft Leonard Cohen VS Adolf Eichmann ft Banalnost Zla) Glasovita politička filozofkinja, Hana Arent, u svetu intelektualnih pregnuća na mnogovrsne načine je skrenula pažnju na sebe. Bila je poznata kao izuzetni poznavalac i ogolitelj korena totalitarizma, istraživač uticaja istine i laži u politici, potom odnosa […]