Tag: homer

Anatomija Fenomena

Homer [Tema: Filozofija]

Antička mitologija je skupljena i pregledno prikazana u Homerovim epovima. Ali, Homerov svijet, koji nam je prikazan u Ilijadi i Odiseji nije najstariji u antičkom razdoblju. Po ranijim iskopinama i novijim istraživanjima je sigurno, da je od Homerovog svijeta mnogo starije doba kretskomikenske kulture. Ako usporedimo Homera s tom kulturom, […]

Art

Rastanak Hektora i Andromahe

Jadniče, sa svog ćeš srca zaglavit’, a nejakog čeda,nije ti žao ni mene sirote; ja ću se brzo tvoja udovica nazvat’, jer tebe će smaći Ahejci, kada odasvud bahnu, a meni bilo bi bolje da pod zemljicu siđem, kad nema te više, jer neću imati utehe druge, kad žitku ti […]

Anatomija Fenomena

Ogigija [Tema: Imaginarna mjesta]

Ostrvo u zapadnom Mediteranu. U jednoj pećini okruženoj prekrasnom šumom jove, topole i miomirisnih čempresa, živi nimfa po imenu Kalipso. Iznad razjapljenih usta ove pećine raste raskošna vinova loza s grozdovima zrelog grožđa. Četiri potoka bistre vode teku tuda, jedan pored drugog, krivudajući po tlu. Iza njih su meke livade […]