Tag: hose ortega i gaset

Notes

Hoze Ortega i Gaset

Među španskim filozofima dvadesetog veka samo nekolicina dostiže značaj Hozea Ortege i Gaseta (Jose Ortega y Gasset, 1883–1955). Ortega je pripadnik jedne od dveju uzastopnih generacija koje su uzele na sebe da govore o “problemu Španije”: o pretpostavljenoj intelektualnoj izolovanosti od ostatka Evrope, o prividnom nedostatku autonomne naučne i filozofske […]

Notes

Hose Ortega i Gaset – Dve velike metafore

Pisac koji osuđuje upotrebu metafora u filozofiji jednostavno pokazuje da ne zna ni šta je filozofija ni šta je metafora. Nijednom filozofu ne bi palo na pamet da iznese takvu osudu.1 Metafora je nezaobilazno misaono sredstvo, ona je oblik naučnog mišljenja. Vrlo lako može da se dogodi da čovek od […]

Notes

Hose Ortega i Gaset: Masa na smrt mrzi sve što joj ne pripada

  Hose Ortega i Gaset – danas i ovde Hose Ortega i Gaset (1883−1955) duhovno pripada “Generaciji 98” (Unamuno, Baroha, Maćado, Himenes) koja je odlučno krenula da preporodi Španiju, pošto se gubitkom kraljevske i osvajačke slave našla na ivici Evrope. Evropejac po kulturi, Ortega je upozoravao na španski provincijalizam tvrdeći: […]