Tag: igor marojević

Art

Perast

Dvije stotine prijatelja biće na mom pogrebu, a ti moraš na mome grobu da održiš govor. Tomas Bernhard Od nas trojice prijatelja, jedino Lav nikada nije tvrdio da će se ubiti. Međutim, nekoliko dana posle njegovog samoubistva, saznanje da je on načeo i proredio našu družinu učinilo mi se prirodnim. […]

Anatomija Fenomena

Postmoderni propovednik [Tema: Bernhard]

Izjava “Svi Austrijanci su maloumni” koju je Tomas Bernhard dao primajući Državnu nagradu za literaturu, testamentarna zabrana da se njegovi radovi štampaju/igraju u domovini, te srodno odsečni, usmeni i prozni iskazi ovog autora, uticali su na neke kritičare da u njegovom delu definitivno prepoznaju ispis mizantropskog diskursa. Da takvog tumačenja […]