Tag: insomnia

Art

Insomnia

Jedan od mogućih glasovamogao bi da otcvilitaj klin pod noktom,taj namerni bolzabijen obesno u belinu On je tuiznutra obasjan mesečinomspreman da zaroniu dugu nesanicudok ona ne proverisve preostale rečii ne napipa onu lekovitukoja još ima snageda se podsmehnesvakoj nedobrotisvakoj namernoj zloćišto kao pijani vozačgazi i poslednjunežnu misaoa onda beži sa […]