Tag: izreke o jogi

Jasan Pogled

Potpuni napor ili predanost – Izreke o jogi (72)

Poglavlje 3 POTPUNI NAPOR ILI PREDANOST Izlaganje 3. januara 1975. u Buddha dvorani. I, 21: tivrasamveganamasannah. Onima koji žarko žele [asamprajnatasamadhi] je na domaku. I, 22: mrdumadhyadhimatratvat tato ‘pi višešah. Postoji nadalje [u relaciji jogin – samadhi pedagoški relevantna] razlika [s obzirom na činjenicu] nedovoljnosti, odmerenosti ili prekomernosti [joginove motivacije]. […]

Jasan Pogled

Privlačnost napornog – Izreke o jogi (66)

131 Poglavlje 2 PRIVLAČNOST NAPORNOG Izlaganje 2. januara 1975. u Buddha dvorani. Prvo pitanje: Ono što ste govorili o Heraklitu, Hristu i Zenu izgleda slično učenjima dečjeg vrtića u poređenju sa Patanjđalijem. Heraklit, Hrist i Zen čine da završni korak izgleda blizak; Patanjđali čini da čak i prvi korak izgleda […]

Jasan Pogled

Poverenje, beskonačna energija, trud, potpuno samoprisećanje, neispitujući um i plamen razumevanja – Izreke o jogi (65)

A sada nekoliko stvari. Ako je potrebna čitava vaša energija, seks automatski nestaje jer nemate energiju za gubljenje. Brahmacharya za Patanjđalija nije disciplina, to je posledica. Vi uložite svoju čitavu energiju, stoga nemate nikakvu energiju za seks. To se dešava u običnom životu takođe. Možete videti velikog slikara: on potpuno […]