Tag: jezik

Art

Jebo vas jezik

nemoj da je nekome palo na pamet da mi kaže kojim jezikom da govorim. ja sam kruševljanka. babe su mi se rodile i udale u istom selu. govorim kosovsko-resavskim dijalektom koji je iskvaren životom u beogradu. ja sam beograđanka. u ličnoj karti mi piše vračar. petnaest godina sam provela u […]

Jasan Pogled

Avetna lingvistika

Vi­đi vra­ga! Vi­đi ču­da i opa­ka je­zi­ka, moj ro­đa­če! Vi­đi zlo­sti i pa­ko­sti i đa­vo­lje ra­bo­te, dra­gi ze­mlja­če! Pr­vo nam za­bra­ni­še da go­vo­ri­mo, sa­da vam ne da­ju da zbo­ri­te, a o pi­sa­nju i gra­ma­ti­če­skim gla­vo­lom­ka­ma i na­ka­rad­nim lin­gvi­stič­kim po­gi­bi­ja­ma ma­lo je pa­met­nih ri­je­či, a do­sta je jed­na ri­ječ i kao […]