Tag: Joanne Shaw Taylor

Notes

Joanne Shaw Taylor – White Sugar

JOANNE SHAW TAYLOR  ’’White sugar”(2009) ‘’Blue angel of British blues”       Joanne Shaw Taylor kreativan je i nadahnjujući, više nego inspirativan i dojmljiv muzički fenomen moderne generacije blues rockera. Moj prvi susret sa ovim plavokosim, senzibilnim i neodoljivo inspirativnim  anđelom modernog blues zvuka bio je više nego fascinantan i dojmljiv […]