Tag: Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije

Notes

Ana Petrov – Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije [Knjiga dana]

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije   Političke implikacije uživanja U studiji “Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije” autorka pokazuje kako se u svakom nacionalističkom narativu uvek krije neka vrsta zavisti zbog tuđeg užitka Studija beogradske sociološkinje (sa muzikološkim obrazovanjem) Ane Petrov Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije – koncerti kao mesta sećanja (Fakultet za medije i komunikacije, […]