Tag: Kafka

Anatomija Fenomena

Deriddin Kafka [Tema: Kafka]

Derridin odnos spram Kafke identičan je njegovom odnosu spram zakona. Kao što se transformiralo Derridino razumijevanje zakona, tako se primjerice mijenjala i njegova interpretacija Kafkine parabole Pred vratima zakona. Dapače, Derridini pomaci u samorazumijevanju i time tumačenju dekonstrukcije obilježeni su upravo njegovim ponovnim čitanjima Kafke. Stupimo sada u Kafkin prostor. […]

Anatomija Fenomena

Kafkin čitalac [Tema: Kafka]

Svojim romanima Proces i Zamak može se reći da je Kafka učinio veliku nepravdu prema čitaocu. “Teskoba kojom odiše ta knjiga (Proces) na trenutke je skoro nepodnošljiva, jer kako je mogućno da stalno ne govorim o sebi: to progonjeno biće, to sam ja”, kaže Andre Žid. Da je Kafka u Procesu osvetlio jedno lice koje u […]

Anatomija Fenomena

K. /leveta/ [Tema: Kafka]

Kalumniator 1. U rimskom pravu, u kom je javni tužilac imao ograničenu ulogu, kleveta je predstavljala toliko veliku pretnju za delioce pravde da su lažnog tužioca kažnjavali tako da bi ga na čelu ožigosali slovom K (početnim slovom izraza kalumniator, klevetnik). Davidu Stimilliju pripada zasluga što je pokazao važnost te činjenice za […]

Anatomija Fenomena

Grad žene/muškarca: lavirint, daljina, vrt [Tema: Grad]

Od starih Grka i Rimljana nasledili smo glavnu tropu locus amoenus koja oslikava i poželjni prirodni poredak i poetski poredak u njegovoj kreposnoj punoći.1 Zastrašujuća divljina ili šuma više su doprinos srednjovekovne književnosti, a renesansna i barokna književnost i slikarstvo ponovo uzdižu locus terribilis do novih visina simboličke moći. Postanje […]

Anatomija Fenomena

Odbijanje [Tema: Kafka]

Kad sretnem neku lepu devojku i zamolim je: „Budi tako dobra, pođi sa mnom“, a ona nemo prođe, onda ona time hoće da kaže: „Ti nisi neki vojvoda sa zvučnim imenom, nisi širokopleći Amerikanac indijanskog stasa, s očima što počivaju vodoravno, sa kožom uštavljenom od vazduha prerije i reka koje […]

Anatomija Fenomena

Igrajmo se Franca Kafke [Tema: Kafka]

“Frantz Kafka videogame” sintetiše elemente proze kultnog pisca na vašem mobilnom telefonu Piše: Ivan Jovanović     Plativši na AppStore-u mobilnu igricu inspirisanu delima omiljenog pisca, i to u vrednosti od jedne ture (isključivo sopstvenog) pića ušetao sam u nadrealni svet Jozefa K, Amerike, Preobražaja, Tvrđave i Pisma ocu, pitajući […]