Tag: Latinska Amerika

Notes

Iz periferije u kanon: književna dominacija argentinske provincije (Puig, Aira, Martines)

Uvodna razmatranja Nakon tri veka kolonijalne vlasti i opšte zabrane romana, oslobođena, savremena latinoamerička književnost sazrevala je mahom u prestonicama i velikim gradovima. Ipak, pojedini autori rođeni u provinciji odigrali su podjednako važnu ulogu u stvaranju jedinstvenog literarnog identiteta tog područja: Huan Rulfo (Juan Rulfo), autor romana Pedro Paramo (Pedro […]

Anatomija Fenomena

Karlos Fuentes i kulturni sinkretizam Latinske Amerike [Tema: Fuentes]

Uvodne napomene Kulturna razuđenost Latinske Amerike čini spoj domorodačkih, kolonijalnih i modernih tekovina, čije jedinstvo počiva na različitosti.To plodno kulturno podneblje, u kome su, osim najčešće spominjanih i istorijski najznačajnijih civilizacija Maja, Asteka i Inka, i mnogi drugi prehispanski narodi, Olmeci, Tolteci, Sapoteci, Ćićimeci, kulture Ćavin, Parakas, Vikus, Moćika, Naska, […]

Jasan Pogled

Noam Čomski: Ima li Snoudena u avionu?

Ima li Snoudena u avionu? Piše: Noam Čomski Devetog jula, Organizacija američkih država (OAD) održala je vanredno zasedanje na temu šokantnog ponašanja evropskih država koje nisu dozvolile vladinom avionu bolivijskog predsednika Eva Moralesa da uđe u njihov vazdušni prostor. Morales se vraćao sa samita u Moskvi 3. jula. Tamo je u jednom […]