Tag: Marina Cvetajeva

Notes

Cvetajeva – Rilkeu

Duboko se zagnjuriti u sebe i posle mnogo dana ili godina-jedoim-iznenada-vratiti se kao vodoskok, pretvoriti dubinu u visinu, preboljenu, preobraženu. Ali, ništa ne pričati:tome sam pisala, ovoga sam ljubila.Raduj se, uskoro će svemu kraj.govori moja duša usnama.Zagrliti drvo ili čoveka-za mene je isto.Jeste isto. To je jedna strana. A sada […]

Notes

Josif Brodski – Pesnik i proza

Podela književnosti na poeziju i prozu nastala je pojavom proze, budući da ta podela može jedino u prozi i da se primeni. Od tada poeziju i prozu treba posmatrati kao dve samostalne oblasti ili, bolje, sfere literature, sasvim nezavisne jedne od ddruge. U svakom slučaju, „pesma u prozi“, „ritmička proza“ […]