Tag: Maršal Salins

Jasan Pogled

Moralni oporavak sebičnog interesa

Piše:Maršal Salins, profesor antropologije na Univerzitetu u Čikagu Sa zamišljenom prirodnom i dodeljenom pozitivnom ulogom u održavanju društvene ravnoteže, sebični interes, koji pulsira u grudima svakog ljudskog bića, do kraja XVIII je počeo da se smatra za nešto dobro – toliko dobro, da su ga do XX veka neki proglasili […]