Tag: melanholija

Anatomija Fenomena

Neka sa ove hartije isto tako dođe rana! [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. Naum crteža: grafički gest i žalovanje – II dio Serž Tiseron […]

Anatomija Fenomena

Od suštinske važnosti je pokret, a crtež je samo naknadna posledica [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. Naum crteža: grafički gest i žalovanje – I dio Serž Tiseron […]

Anatomija Fenomena

Beleška o pojmu “melanholija” kod Frojda [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. Piše: Sabin Parmantije Osnovni pojmovi Frojdovog učenja evoluirali su u skladu […]

Anatomija Fenomena

Čujem, vidim, dodirujem, ali nisam onakav kakav sam nekad bio [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. O lipemaniji ili melanholiji – II deo Piše: Etjen Eskirol   […]

Anatomija Fenomena

Duševni poremećaji praćeni tugom nastaju usled iskvarenosti žuči [Tema: Melanholija]

  Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. O lipemaniji ili melanholiji – I deo Piše: Etjen Eskirol […]

Anatomija Fenomena

Užas neopozivog rastanka [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. Adolf – melanholija zavodnika Piše: Benžamen Konstan Benžamen Konstan (1767-1830) je […]

Anatomija Fenomena

Lica i obličja melanholije [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos.  Piše: Slavica Batos Kad tuga i bojazan traju dugo… Trajanje je ugrađeno u prvu definiciju melanholije. Reč „melanholija” takođe […]

Anatomija Fenomena

Sioran o melanholiji (2) [Tema: Sioran]

Izdvajanje iz postojanja kao konkretnog i kvalitetnog stanja i predanost bezgraničnome uzdižu čoveka iznad njegovog prirodnog poretka. Perspektiva bezgraničnog čini ga usamljenim i napuštenim na svetu. Osećanje sopstvene konačnosti je utoliko jače što je izoštrenija svest o beskonačnosti sveta. Ako je ova svest u nekim stanjima deprimirana i izmučena, u […]

Anatomija Fenomena

Sioran o melanholiji (1) [Tema: Sioran]

Svako duševno stanje teži da se prilagodi odgovarajućoj spoljašnosti ili da tu spoljašnost pretvori u viziju primerenu svojoj prirodi. Jer, postoji prisno slaganje između svih uzvišenih i dubokih stanja, između subjektivne i objektivne ravni. Bilo bi apsurdno zamisliti kipući entuzijazam u plitkoj i zatvorenoj sredini, ako bi se to, ipak, […]