Tag: Milan Kundera

Anatomija Fenomena

Kundera o Kafki i kafkologiji [Tema: Kafka]

Piše: Milan Kundera Kastrirana senka svetog Garta U osnovici predstave koju danas većina ljudi ima o Kafki je jedan poluzaboravljeni roman. Napisao ga je Maks Brod odmah posle Kafkine smrti i izdao 1926. godine. Oslušnite njegov naziv:Čarobno kraljevstvo ljubavi. To je takozvani roman s ključem. U njegovom protagonisti, praškom nemačkom […]