Tag: milan todorović

Notes

Ogled o fikcionalnom dokumentarizmu

U ovom ogledu pokušaćemo bliže da objasnimo termin fikcionalni dokumentarizam, a osnovni podsticaj za to jeste predavanje profesora Džepa Lindkvista Barnvela sa Univerziteta u Kopenhagenu, na odseku za Skandinavske studije i lingvistiku, koje je održano na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u martu 2024. godine. Predavanje prof. Barnvela oslanjalo se […]

Notes

Bog Susanoo i Gilgameš – motiv borbe sa čudovištem

Sastavljač, odnosno, priređivač prvih istorijskih, religijskih, filozofskih i književnih zapisa u Japanu, Oo no Jasumaro, daje nam dragocen uvod u hroniku Kođiki i razloge nastanka ovog dela. Na samom početku daje „izveštaj“, kako sam kaže, o nastanku sveta odnosno kosmogonijski i teogonijski prikaz. U uvodu hronike, Oo no Jasumaro govori […]