Tag: mirko zurovac

Anatomija Fenomena

Bolest na smrt [Tema: Kjerkegor]

Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora (5) Piše: Mirko Zurovac Iz svega se vidi da Kjerkegor gaji skoro opsesivan  interes za konkretnu ljudsku prirodu. No šta je čovjek? Pomalo je čudno da filozofija, a filozofija egzistencije posebno, treba da objasni čovjeku ono što je on sam. Zar to nije ono […]

Anatomija Fenomena

Egzistenciju možemo saznati samo u subjektivnosti. Subjektivnost je tada jedina istina [Tema: Kjerkegor]

Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora (2) Piše: Mirko Zurovac   Kjerkegor je umro neshvaćen, ali je ostao jedan način mišljenja objektiviran u njegovim djelima. Danas se taj način mišljenja, bilo to opravdano ili ne, naziva filozofijom egzistencije koja je već poodavno prešla iz kafana i noćnih klubova na katedre […]