Tag: Nikola Tesla

Anatomija Fenomena

Prilagođavanje anđela (4) – Život je ritam koji se mora spoznati [Tema: Tesla]

  Ovaj intervju zapravo je deo drame “Tesla ili prilagođavanje Anđela” Stevana Pešića, koju je posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu “Besmrtnost” u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu. NOVINAR: Naš list namjerava da otvori Dopisnu Školu Besmrtnosti. Za nastavnike […]

Anatomija Fenomena

Prilagođavanje anđela (3) – Što se tiče ljudskog morala, sva istorija bi se mogla svesti na dve reči: Krv i Zlato [Tema: Tesla]

Ovaj intervju zapravo je deo drame “Tesla ili prilagođavanje Anđela” Stevana Pešića, koju je posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu “Besmrtnost” u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu. NOVINAR: Gospodine Tesla, u posljednjim danima nećete ništa imati! Živjećete od sitnih […]

Anatomija Fenomena

Prilagođavanje anđela (2) – Pravio sam mala Sunca i držao ih u ruci [Tema: Tesla]

Ovaj intervju zapravo je deo drame “Tesla ili prilagođavanje Anđela” Stevana Pešića, koju je posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu “Besmrtnost” u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu. Reditelj Slobodan Ž. Jovanović je 2001. godine u produkciji RTS-a snimio film […]

Anatomija Fenomena

Prilagođavanje anđela (1) – Hteo sam da osvetlim čitavu Zemlju [Tema: Tesla]

Ovaj intervju zapravo je deo drame “Tesla ili prilagođavanje Anđela” Stevana Pešića, koju je posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu “Besmrtnost” u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu. Reditelj Slobodan Ž. Jovanović je 2001. godine u produkciji RTS-a snimio film […]

Anatomija Fenomena

Moji izumi (9) – Kako izbjeći predstojeće katastrofe? [Tema: Tesla]

Pošto nisam uspeo da dobijem bilo kakav dokaz u prilog tvrdnjama psihologa i spiritista, dokazao sam na svoje potpuno zadovoljstvo, automatizam života, ne samo kroz stalno posmatranje pojedinačnih postupaka već mnogo uverljivije preko određenih uopštavanja. Sve ovo je otkriće koje ja smatram najvećim trenutkom ljudskog društva i na čemu ću […]

Anatomija Fenomena

Moji izumi (8) – Nepotpuno zapažanje je samo oblik neznanja [Tema: Tesla]

Još uvek strašan sukob obuzima duhove i verovatno će najveću važnost imati visokonaponski predajnik kao uređaj za napad i odbranu, posebno u vezi sa teleautomatikom. Ovaj izum je logički ishod promatranja u mojoj mladosti, koje se nastavilo tokom celog života. Kada su prvi rezultati objavljeni, u uvodnom članku ”Electrical Review” […]

Anatomija Fenomena

Moji izumi (7) – Istinske nagrade su uvek srazmerne uloženom radu i požrtvovanju [Tema: Tesla]

Šta nam pruža teleautomatika Nijedna stvar kojoj sam se ikada posvetio nije zahtevala tako veliku koncentraciju i tako opasnu napetost svakog nerva u mozgu, kao što je to bio slučaj sa sistemom čija je osnova visokonaponski predajnik. Uložio sam sav svoj mladalački žar i snagu za usavršavanje otkrića obrtnog polja, […]

Anatomija Fenomena

Moji izumi (6) – Ti ljudi za mene nisu ništa više od mikroba neke naprasne bolesti [Tema: Tesla]

Visokonaponski predajnik Kada razmatram događaje iz prošlosti, shvatam koliko su tanani uticaji koji formiraju naše sudbine. Jedan događaj iz moje mladosti može da posluži kao ilustracija za to. Jednog zimskog dana sam uspeo da se popnem na vrlo strmu planinu u društvu drugih dečaka. Sneg je bio dosta dubok i […]

Anatomija Fenomena

Moji izumi (5) – Ideje su neprekidno navirale i jedino sam imao poteškoće da ih brzo ščepam [Tema: Tesla]

Otkriće Teslinog kalema i transformatora Neko vreme sam se potpuno predao uživanju zamišljajući mašine i izmišljajući nove forme. Bio sam duhovno srećan, tako srećan kao nikada u životu. Ideje su neprekidno navirale i jedino sam imao poteškoće da ih brzo ščepam. Delovi aparature koju sam zamislio bili su za mene […]