Anatomija Fenomena

Prilagođavanje anđela (1) – Hteo sam da osvetlim čitavu Zemlju [Tema: Tesla]

nikola-tesla-n

Ovaj intervju zapravo je deo drame “Tesla ili prilagođavanje Anđela” Stevana Pešića, koju je posvetio Raši Popovu. Kao inspiraciju za dramu Pešić je koristio stvarni intervju koji je Tesla dao časopisu “Besmrtnost” u svojoj laboratoriji u Kolorado Springsu.

Reditelj Slobodan Ž. Jovanović je 2001. godine u produkciji RTS-a snimio film po ovom tekstu.

 

NOVINAR: Gospodine Tesla, stekli ste slavu čoveka koji se umešao u kosmičke procese. Nedavno ste preplašili dobre ljude tvrdeći kako vibracijama možete preseći Zemlju kao jabuku nožem. Ovde u Kolorado Springsu stvorili ste munju; čovek do sada to nije učinio. Nebo seku hiljade munja i hiljade gromova udaraju u planinske vrhove. Tlo podrhtava, a životinje i ptice beže u divljem strahu. Zahvaljujemo vam na ljubaznosti što ste pristali  da se sklonimo u ovu kuću; tu se osećam bezbednim. Moje ime je Džon Smit i novinar sam u Biltenu Besmrtnosti. Urednik toga lista je gospođica Emili Dikinson, a direktor gospodin Volt Vitmen.


TESLA: Gospođica Dikinson je pesnikinja čije stihove cenim, a gospodin Vitmen ima nazore koji su mi veoma bliski. Redovno čitam vaš list, da bi ovaj razgovor tekao lakše i brže, ukinućemo vreme i prostor.

NOVINAR: Čudo već u početku! Ko ste vi, gospodine Tesla?

TESLA:  To je pravo pitanje, gospodine Smit, i ja ću se potruditi da vam dam i pravi odgovor na njega.
NOVINAR: Kažu da ste iz zemlje Hrvatske, iz kraja zvanog Lika, gde zajedno sa ljudima raste drveće, kamen i zvezdano nebo. Kažu da vam je zavičaj selo koje nosi ime po gorskom cveću, i da je kuća u kojoj ste se rodili pored šume i crkve.


TESLA: Zaista, sve je tako.
NOVINAR: Stub kuće je bila majka. Imala je zlatne ruke. Njena bašta se prva zazelenila i njeno žito najpre vlatalo. Tkala je najbelje platno i vezla najlepše vezove u kraju. Vreme je znala po ptičijem letu, a po travi gde će poteći izvor. Pred oluju je brala u polju iglice groma i tako sprečavala nesreću i vatru. Pesme koje je ona slušala kao dete, pjevala je svojoj deci ili je smišljala nove.


TESLA: Bilo joj je šezdeset godina i, šale radi, vezivala je tri svoje trepavice. Zar to nije čudesno?

NOVINAR: Zadivljujuće je kako izvesni ljudi imaju roditelje kakvi su donekle i oni sami.


TESLA: Seme biljke mora pasti na pogodno tlo, i treba ga zalivati, negovati i čekati da iznikne i olista. Tako je i sa svakim čovekom ili bićem koje ima ljudsko obličje.

NOVINAR: Znači li to da takvo obličje nije uvek i znak da je neko čovek?

TESLA: Ja sam se mnogo puta uverio u to.

NOVINAR: GospodineTesla, jedan  pesnik je govorio o svemirskom brodu, koji se spustio u Smiljanu i čestitom seoskom svješteniku i njegovoj ženi ostavio muško dijete, koje su oni nazvali Nikola.

TESLA: Pesnici bolje tumače pojave ovoga sveta od drugih ljudi.

NOVINAR: Pre nego što će se to dogoditi, nad Likom se pojavio meteor, svetionik zvjezdanom brodu.

TESLA: Taj meteor je opisao moj otac. On ga naziva usijanim nebeskim telom.

NOVINAR: Ako je jedno dete tako rođeno, zar nisu i sva deca nebeskog porekla?

TESLA: Vasiona je bila kolevka prvih ljudi. Iz nje su potom izlazili jedino oni što će nešto stvoriti i učiniti za ljudski rod.

NOVINAR: Koja su deca te iz kolevke?

TESLA: Vili Šekspir, Leonardo da Vinči, onaj momak Amadeus. Naravno ima ih još.

NOVINAR: Prvi j pesnik, drugi naučnik i slikar a treći kompozitor.

TESLA: Svi su oni samo različite manifestacije istog Duha.

NOVINAR: Jesu li i oni prispeli na Zemlju svemirskom letelicom?

TESLA: Bilo je i takvih koje su gurnuli dole. Ali ne brinite za njih. Oni su kao mačke: dočekaju se na noge, makar ih bacili sa posljednjeg sprata Valdorf-Astorije.

NOVINAR: Dok smo posmatrali kako blešte munje i slušali kako tutnje gromovi, rekli ste: „To je kao u ‘Luči mikrokozma’, kada Lucifer na čelu milionske vojske poleće u Nebo!“

TESLA: U Lucifera su svi bili zaljubljeni. Ni onaj što je letio umnim krilima, nije im odolio.

NOVINAR: Vratimo se vašem životu. Školovali ste se u Gracu, studirali u Pragu, službovali u Budimpešti i Parizu. Zatim odlazite u Ameriku.

TESLA: Amerika je spiritualno tlo, zbog toga sam došao i ostao ovde. Nakon revolucije Lenjin me je pozvao u Rusiju, ali ja sam se zahvalio i odbio. Razlog za to nije što sam slutio šta će se tamo zbivati. Rusija je letnje podne zasićeno tamnim energijama koje bi ometalo moj rad. Amerika je svetlo prolećno jutro.

NOVINAR: Ne razumem vas, gospodine Tesla.

TESLA: Na ovoj planeti postoje krajevi koji su izvor negativnih duhovnih energija, i oni koji to nisu. Amerika je kraj sa pozitivnim energijama. Ponekad, noću, vidim čete Maja i Asteka kako marširaju putevima ove zemlje, hitajući prema gradovima sa kapijama od Sunca i Meseca. Oni koji sada tu žive udišu njihov vazduh, piju vodu koju su oni pili, jedu plodove koje su oni jeli, i iste zvezde svetle nad njima. Iz tog ukrštaja će se roditi nova rasa. U Americi će nastati budućnost ljudskog roda, zatim privremena propast. Iza toga će nastupiti doba koje se naziva Zlatnim. I to doba će biti privremeno.

NOVINAR: Molim vas da to objasnite, gospodine Tesla.

TESLA: Objašnjenja prepustimo čitaocima ‘Biltena Besmrtnosti’, gospodine Smit, a mi nastavimo naš razgovor.

NOVINAR: Pretpostavlja se da imate hiljade otkrića i izuma.

TESLA: Moguće je, zaboravio sam im broj.

NOVINAR:  Futuristi kažu da su Dvadeset i Dvadeset Prvi vek rođeni iz glave Nikole Tesle. Oni slave Obrtno Magnetno Polje i pevaju himne Indukcionom Motoru. Njihovog tvorca nazivaju lovcem koji je u svoju mrežu uhvatio Svetlost iz dubina Zemlje, i ratnikom koji je zarobio Vatru iz neba. Otac Naizmeničnih Struja učiniće da Fizika i Hemija zavladaju polovinom sveta. Industrija će ga proglasiti za svog vrhovnog sveca, a Bankari za največeg dobročinitelja. Bežična Telegrafija i Radar ukinuće vreme i prostor na Zemlji. Raketno oružje i raketni vazdušni brod su njegova dela. Bogove Rata je obradovao mnogim pronalascima i učvrstio u njihovoj nameri da nijedan dan na ovoj planeti ne bude bez krvi i smrti. U laboratoriji Nikole Tesle prvi put je Razbijen Atom. Tu je stvoreno oružje koje Vibracijama izaziva zemljotres. Tu je otkriven i Crni Kosmički Zrak. Pet rasa moliće mu se u Hramu Budućnosti, jer ih je naučio velikoj tajni da se Empedoklovi Elementi napoje životnim silama iz Etera.

TESLA: Očigledno da u potaji pišete moderne stihove… Da, to su neka od mojih važnijih otkrića. Ja sam ipak poražen čovjek. Ja nisam ostvario ono najveće što sam mogao.

NOVINAR: Šta je to, gospodine Tesla?

TESLA: Hteo sam da osvetlim čitavu Zemlju. U njoj je dovoljno Elektriciteta da postane drugo Sunce. Svetlost bi sijala oko polutara, kao prsten oko Saturna.

NOVINAR: Kakva radost naći se izvan Zemlje i to videti.

TESLA: Htio sam da stvorim Polarnu Svetlost u različitim krajevima ove planete. To je moguće, i zašto bi onda u njoj uživali jedino oni na Severnom polu i u njegovoj blizini? Ako ni zbog čega drugog, to bi trebalo učiniti iz estetskih razloga. Iz tih razloga konstruisao sam džinovska asktronomska ogledala koja bi u našem nebu prikazivala zvezde iz drugih galaksija, tamnu stranu Meseca ili let komete koja će se pojaviti kroz sto godina.

NOVINAR: Bio bi to kosmički vašar, na koji bi pohrlili i Sveci i Anđeli!

TESLA: Većina mojih otkrića nastala je radi dobra ljudi. Gradio sam vetrenjače koje će pokretati Sunce i mleti u njima deo svoje toplote i svetlosti; to sunčano brašno čuvalo bi se za mesece hladnoće i tame. Pravio sam mašinu koja upravlja strahotnom snagom vetra, stvara od njega bedeme čvrste kao čelik, i oružja iza kojeg ostaje pustoš; njome se izaziva i oluja nad čitavim oblastima i gospodari oblacima, kišom i snegom. Pronašao sam način da se Elektricitetom dovode iz okeana velike količine vode i pustinje da se pretvore u zelena plodna polja. Izmislio sam automat iz kojeg će postati Rasa Robota; oni će u miru biti ljudima od koristi, a u ratu će ratovati umesto njih. Postoji Energija Pamćenja koja čuva ono što predstavljaju tri vremena. Zarobio sam njene čestice kojima ću snimiti svađu bogova na Olimpu, bitku na Kosovu polju, dolazak Lafajeta u Ameriku ili neki drugi događaj. U vasioni nema razlike između onoga što postoji i onoga što je izmišljeno; i delo i misao su stvarni.

Nastaviće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.