Tag: o duhu zakona

Anatomija Fenomena

Monteskje – O duhu zakona [Gradac – Alef 47]

O duhu zakona : izbor / Monteskje ; priredio i sa francuskog preveo Aljoša Mimica Daleko od revolucionarnih zbivanja, u tipičnoj atmosferi eklektičkog rada, stvorene su teorije društvenog karaktera Monteskjea i Barnava. Delo Monteskjea značajno je sa gledišta izučavanja posebnih pravnih disciplina, velikim delom kao društveno politički spisi. Erudita i […]