Tag: o toleranciji

Notes

O toleranciji

U savremenom političkom folkloru tolerancija je dobila rang blizak svetinji. Bez preterivanja se može reći da je trijumf liberalnog pogleda na svet učinio od tog pojma konačan i jedini opšteprihvaćen moralni kriterijum. U svakom slučaju, nijedna druga kategorija – ni pravednost, ni jednakost, ni moral – nema iza sebe tako […]