Tag: osho

Jasan Pogled

Potpuni napor ili predanost – Izreke o jogi (72)

Poglavlje 3 POTPUNI NAPOR ILI PREDANOST Izlaganje 3. januara 1975. u Buddha dvorani. I, 21: tivrasamveganamasannah. Onima koji žarko žele [asamprajnatasamadhi] je na domaku. I, 22: mrdumadhyadhimatratvat tato ‘pi višešah. Postoji nadalje [u relaciji jogin – samadhi pedagoški relevantna] razlika [s obzirom na činjenicu] nedovoljnosti, odmerenosti ili prekomernosti [joginove motivacije]. […]