Tag: Peko Dapćević

Notes

Peko Dapčević: Agonj! Za Beograd

Piše: Momčilo Đorgović Peko Dapčević: Za Beograd Prosveta, Beograd, 1984. Tavarišč genjeral, čest nam predstavit vam pervij vistrel na Belgrad! – ozbiljno, ali sa smeškom u očima, obratio se iza podneva 14. oktobra 1944. godine crvenoarmijski general Ždanov partizanskom generalu Peku Dapčeviću, i u prisustvu komesara pukovnika Mijalka Todorovića Plavog […]

Jasan Pogled

Parada apsurda!

Beograd su oslobodili patrizani NOB-e uz veliku pomoć Crvene armije koja je došla sa sjeveroistoka na molbu Tita upućenu Staljinu krajem avgusta 1944. Još uvijek postoji mnogo živih svjedoka operacije. Tito je dao čast Peku Dapčeviću da on komanduje patrizanima u toj operaciji (vjerovatno Titova politička odluka kako bi smanjio […]