Tag: pesnici i rat

Notes

Pesnici i rat

Piše: Marina Vulićević   Italijanski pesnik i simbolista Gabriele D’Anucio (1863–1938), koji je živeo u Parizu, 16. juna 1914. godine, poslao je francuskom ambasadoru u Sankt Peterburg pismo u kojem je pitao: „Čemu strah od rata?“. D’Anucio je tadašnji svet opisao kao mesto u kojem demokratija i tiranija plebejaca ugrožavaju […]