Tag: pisma lu

Notes

Rilke – Čisto protivrečje

Kuda oni idu kad tako užurbano prolaze ulicama? Gde spavaju, i da li mogu da spavaju, šta se događa pod njihovim mračnim pogledom. Na šta misle kad po cele dane provode u javnim parkovima, s glavama zagnjurenim u ruke koje izgledaju kao da dolaze izdaleka da bi se pridružile jedna […]