Tag: pjesma kraj

Art

Od nečega uvek počne kraj

Od nečega uvek počne kraj. Od jednog dana, pogrešno izgovorene reči; Neke ćelijice unutra koja je sama otišla u šetnju; uzdrhtalog nemira kome uzrok samo slutiš; od nečega što davno beše a sad pluta ispred oka i nema slamke… Od poklona koji ne dadoh, ispružene ruke na koju ni novčić […]