Tag: Pobjeda

Anatomija Fenomena

Drum sa kojeg se ne može skrenuti – intervju, Pobjeda,1987 – II dio [Tema: Pekić ]

Iz knjige Borislava Pekića “Vreme reči”, Beograd, BIGZ, SKZ, 1993. Izbor Ljiljane Pekić. “Drum sa kojeg se ne može skrenuti“ –  razgovor vodio B. Jokić, „Pobjeda“, Titograd, 1. 10. 1987. Pretendujete li da vaša imaginacija i u stvarnosti bude moguća (ako se tako nešto zbilja događa? Ne pretendujem. Pretendujem da […]

Anatomija Fenomena

Drum sa kojeg se ne može skrenuti – intervju, Pobjeda,1987 – I dio [Tema: Pekić ]

Iz knjige Borislava Pekića “Vreme reči”, Beograd, BIGZ, SKZ, 1993. Izbor Ljiljane Pekić. “Drum sa kojeg se ne može skrenuti“ –  razgovor vodio B. Jokić, „Pobjeda“, Titograd, 1. 10. 1987. Možete li da govorite o sopstvenom stvaralačkom postupku? Mogu, ali nešto teže kada su razmišljanja pitanjima indukovana, a ne spontani […]