Tag: pobunjeni čovek

Anatomija Fenomena

Etički aspekti Camusova Pobunjenog čovjeka [Tema: Kami]

Problemi koje je iznjedrilo napeto hladnoratovsko razdoblje nisu zaobišli ni francuske intelektualne krugove u kojima se o njima razvila živa rasprava. U toj situaciji najznačajniju ulogu igrao je glavni predstavnik francuskog egzistencijalizma i centralna ličnost pariške lijeve obale Jean-Paul Sartre (1905.– 1980.). Toj skupini suprotstavio se Albert Camus (1913.–1960.), doduše […]

Anatomija Fenomena

Pobunjeni čovek [Tema: Kami]

Alber Kami – Pobunjeni čovek Uvod Postoje zločini počinjeni iz strasti i zločini smišljeni. Nepouzdana je granica koja ih razdvaja. Ali, krivični zakonik prilično lako uspostavlja razliku među njima na osnovu predumišljaja. Živimo u doba predumišljaja i savršenog zločina. Zločinci našeg vremena nisu više ona bespomoćna deca koja su tražila […]