Tag: poetika

Anatomija Fenomena

Kišova estetika i poetika (1) – Metafizičko poravnanje računa [Tema: Kiš]

U Kišovim poetskim spisima samotumačenje i samorazumijevanje onoga što se dešava u književnoj radionici ima posebno značenje za proučavanje njegove literature. Sâm naziv knjige Enciklopedija mrtvih preuzet iz istoimene pripovijetke, pisac precizno objašnjava: Ars poetica optimalno se zaokružuje u enciklopedijskom idealu pisanja. Kao i za Nabokova, ideal pisanja je sadržan […]

Anatomija Fenomena

Poetička načela Danila Kiša [Tema: Kiš]

Kada je riječ o pojedinim poetičkim polazištima Danila Kiša, tumačenje savremene umjetnosti podrazumijeva rasvjetljavanje duhovnog, psihološkog i socijalnog horizonta epohe i opšteg konteksta u kojem se ovaplotila autorska stvaralačka pojava, a u ovom slučaju je datu „predistoriju”, za kompletno razumijevanje njegove ličnosti i djela, neophodno sublimirati. Već elementarni biografski podaci […]

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (8) – Pazite mladi prijatelju, o čemu pišete i zašto pišete [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović VIII dio Laslo Blašković: Malo je kolega Đorđević preterao za Bulatovića. U Času anatomije ima jedna stvar […]

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (6) – Pesnik celim svojim bićem [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović VI dio Milan Đorđević: Trebalo je da ja pročitam jedan tekst o Danilu Kišu kao pesniku, i […]

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (4) – Putovati znači živeti [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović III dio Vladimir Arsenijević: Imao sam prilike nekoliko puta da se sretnemo širom Evrope, u […]