Tag: Pojedinac i Univerzum

Anatomija Fenomena

Ali zadivljujuće je to što se čovek i dalje bori uprkos svemu [Tema: Sabato]

Nauka i mašina su, konačno, otkrile nove estetske vidike: dobar deo savremene umetnosti, i sav apstraktni i konstruktivistički pokret, rezultat su novog mentaliteta. Sama mašina je napokon stvorila lep univerzum funkcionalnih oblika. Arhitektura je dala svoje mašine za život i svoje impresivne apstraktne strukture nebodera. Ali, kao što je mašina […]

Anatomija Fenomena

Čovek – animal instrumentificum – na kraju upravlja mašinu protiv prirode, kako bi je osvojio [Tema: Sabato]

Od naturalizma do mašine Probudivši se iz dugog srednjovekovnog dremeža, čovek ponovo otkriva prirodni svet i prirodnog čoveka, pejzaž i sopstveno telo. Njegova će stvarnost sada biti svetovna i profana, ili će sve više težiti da to bude, jer vizija sveta ne menja se trenutno. Ali ono što je važno […]

Anatomija Fenomena

Metafora rasvetljava najdublje delove stvarnosti [Tema: Sabato]

Metafore su delotvorne u meri u kojoj se udaljavaju od predmeta na koji se odnose. Najbliža mu je ne-metafora, prosta reprodukcija predmeta: „Ptica je kao ptica“ jeste, svakako, savršeno ispravna propozicija, ispravna do te mere da je neupotrebljiva. Identitet proizvodi nulti efekat. Metafora je korisna baš zato što predstavlja nešto […]