Tag: pozdrav

Anatomija Fenomena

Lorens Ferlingeti: Pozdrav [Tema: Bitnici]

Svakoj životinji koja ždere ili ubija vlastitu vrstu I svakom lovcu naoružanom puškama ovješenim u kabinama                                                             kamioneta ispunjenih ulovom I svakom strijelcu ili dragovoljcu                                                    s teleskopskim ciljnikom I svakom prostaku u čizmama s psima                                                    i skraćenim sačmaricama I svakom redarstveniku s psima istreniranim                                                    da progone i […]

Anatomija Fenomena

Govornici su tog dana govorili vatreno, među njima bio sam i ja [Tema: Crnjanski]

KOMENTAR O „POZDRAVU“ Već u početku proleća godine 1919, na beogradskom Univerzitetu počele su demonstracije i nisu prestajale, sve do atentata na kralja, godine 1921. Međutim, početak tih studentskih demonstracija bio je u jednoj kurioznoj sitnici. U šajkači. Naime, kao što rekoh, mnogi naši drugovi, Srbijanci, došli su na Univerzitet, […]