Tag: prevod

Anatomija Fenomena

Da li će junaci Danila Kiša progovoriti ruski? [Tema: Kiš]

Piše: Vladimir Bacunov Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XXIII dio   Danilo Kiš je skoro nepoznat pisac za ruskog čitaoca, dok su […]