Tag: rajner marija rilke

Notes

Rilke – Čisto protivrečje

Kuda oni idu kad tako užurbano prolaze ulicama? Gde spavaju, i da li mogu da spavaju, šta se događa pod njihovim mračnim pogledom. Na šta misle kad po cele dane provode u javnim parkovima, s glavama zagnjurenim u ruke koje izgledaju kao da dolaze izdaleka da bi se pridružile jedna […]

Notes

Rainer Maria Rilke: Mladom pjesniku

Svoj život moramo zamišljati i primati široko, koliko god možemo; sve, pa i nečuveno, mora u njemu da bude moguće. To je u osnovi jedina hrabrost koja se od nas traži: biti hrabar za najneobičnije, najčudnije što nas može zadesiti na našem životnom putu. To što su ljudi u ovom […]