Tag: revolver

Anatomija Fenomena

Nabavi revolver! [Tema: Anarhizam]

Nabavi revolver! Razumeš? Nabavi revolver. Što pre to bolje. Kupi ga, pozajmi ili ukradi. Poenta je da treba da budeš naoružan. Da li možda misliš da će revoluciju napraviti trake poput onih karnevalskih? Da li misliš da će kapitalisti predati polja i fabrike onako kako svoje kćerke predaju milionerima? Da […]