Tag: Rikardo Reiš

Anatomija Fenomena

Da bi bio velik, budi potpun [Tema: Pesoa]

Piše: Jasmina Nešković U razgranatoj porodici Pesoinih velikih i malih heteronima, Alberto Kaeiro zauzima najistaknutije mesto budući da je Pesoa pesme potpisane ovim imenom smatrao naoriginalinijim i najvrednijim što je ikad napisao, a za ostale heteronime, naročito za Kamposa i Reisa, Kaeiro je bio nedostižan uzor i Učitelj prema kome […]