Tag: Robert Luis Stivenson

Anatomija Fenomena

Zemlja igre [Tema: Imaginarna mjesta]

Vilinska zemlja naseljena malim ljudima, gdje mali predmeti poprimaju veće dimenzije. Vrhovi djeteline su drveće, barice kiše su mora na kojima lišće plovi poput brodova. Pored nekoliko vrsta insekata kao što su bumbari, paukovi, buve, mravi i bubamare, Zemlja igre naseljena je malim zamišljenim stvorenjima sa divnim očima, odjevenim u […]