Tag: Roy F. Baumeister

Jasan Pogled

Ima li što dobro u vezi s muškarcima?

Ovaj je govor održan na sastanku Američke udruge psihologa u San Franciscu, 24. kolovoza 2007., a dio je dalekosežnog projekta o razumijevanja ljudskog djelovanja i odnosa kulture prema ponašanju Vjerojatno mislite da će govor naslovljen Ima li što dobro u vezi s muškarcima? biti kratak govor! U svemu napisanom u novije doba […]