Tag: Slobodan Beljanski

Notes

Prizivanje iskupljenja – Rekvijem za XX vek (3)

Naslutiti se mogu bar četiri značenja. a) Za sve one koji su stradali ulazeći u ratove, hrleći za bogatstvom i zadovoljstvima, ili hraneći svoju neumerenu taštinu, može se samo moliti. Da li je za takvu molitvu dovoljna dogmatska relacija čoveka i boga? Prethodni deo pesme tu relaciju iscrpljuje. Bog je […]

Notes

O smrti duše – Rekvijem za XX vek (2)

Kod Eliota su stvari daleko složenije. Ako smo uopšte u stanju da označimo sliku nekog doba i da takav ambiciozni poduhvat pripišemo ma čijoj poetici, mogli bismo reći da je Eliotova Animula kroki početka i proročka najava sazrevanja i definitivnog istorijskog smera XX veka. Put do ovakve ocene, međutim, vodi […]

Notes

Rekvijem za XX vek (1)

Cosi da questo corso si diparte Talor la creatura ch’ha podere Di piegar, cosi pinta, in altra parte.2 (Dante, Paradiso, I, 130-132) tako se od tog puta stvor i dijeli, jer, premda k dobroj upućen je stazi, imade moć da druge staze želi (prev. M. Kombol). Prolog Krajem XIX veka […]