Tag: štamparija

Hronike Otpora

Podzemna Rusija (14) – Tajna štamparija

Osnovati tajnu štampariju, omogućiti slobodu misli koja prkosi despotizmu, posedovati tako moćno sredstvo kao što je štamparska presa – bila je to strasna želja svih organizacija, čim bi one osetile da su u stanju da postignu nešto ozbiljnije. Još 1860. godine, sa pojavom prvih tajnih društava koja su za cilj […]