Tag: stevan bradić

Notes

Žak Ransijer – Sudbina ne postoji

Razgovor vodio Stevan Bradić Žak Ransijer (1940) je jedan od najznačajnijih savremenih francuskih filozofa sa značajnom globalnom recepcijom. Jednako kao i njegov kolega Alen Badju bio je učenik Luja Altisera, sa kojim je tokom druge polovine revolucionarnih šezdesetih učestvovao u pisanju čuvenog dela Kako čitati kapital? (u pisanju je sa […]