Tag: Tema: Kiš

Anatomija Fenomena

Čas anatomije – Psi laju a karavan prolazi [Tema: Kiš]

Probni kamen činjenica Šizopsihologija “Moderna forma fantastike jeste erudicija”, rečeno je povodom Borhesa, ako se ne varam. Ova kratka konstatacija sadrži, međutim, čitavu jednu poetiku moderne literature i, rekao bih, ta je navedena formulacija zapravo temelj celokupne moderne literature. Šta se tom formulom želi reći? Da je vreme izmišljanja prošlo, […]

Anatomija Fenomena

Staza kroz Kišovu baštu [Tema: Kiš]

Pisao: Miroslav Karaulac Fascinirala ga je banalnost. Što je kliše bio otrcaniji, to je dobijao na poetičnosti. Te nove ukočene delove govora, tu retoriku visoke bedastoće, nalazio ih je, neprimećene, svuda: hitovi meseca, hitovi godine, knjiga decenije, prigodne zahvale uz nagradu, prikazi loše pročitanih knjiga. Zdenka zar te nije sram Menjaš dječki svaki dan, S drugim poć u zelen gaj To nije lijepo znaj. U […]