Tag: Trst

Anatomija Fenomena

Džojsov Trst [Tema: Džojs]

Može biti da je istinita ona stara izreka po kojoj u životu jedino ne možemo birati roditelje i otadžbinu. Ta je stara izreka, međutim, kao i mnoge plitke mudrosti u delotvorno dopadljivom jezičkom pakovanju, samo delimično tačna. Jer, najpre, u životu ipak postoji još mnogo, možda i previše, trenutaka i […]

Anatomija Fenomena

Svako nosi svoj Trst [Tema: Grad]

Svako nosi svoj Trst Devedesetih je to u Holivudu postala praksa: ako neka televizijska serija postigne veliki uspjeh, po njoj se poslije snimi igrani film koji se prikazuje u bioskopima. Primjera je mnogo, a dva koja prva padaju na pamet su Dosije iks te Seks i grad. Mi smo se, ovdje, toga sjetili […]

Anatomija Fenomena

Zalasci [Tema: Jadran]

Esej Na istočnoj obali Jadrana, od Trsta i Istre do Valone i Karaburuna, sunce na zalasku polegne na površinu mora i utone u nju. Na zapadnoj strani, od venetskih laguna do školjeva Salenta, zađe na kraju dana za bregove i hridi. U dalmatinskom primorju skovana je riječ suton, koju znalci […]