Tag: ubistvo

Notes

Ubistvo profesora Kulianua: Hronika predskazane smrti

        Poslednjeg jutra svoga života, Joan Kulianu (Ioan Culianu), harizmatični profesor Teološkog fakulteta Univerziteta u Čikagu, držao je predavanje o gnosticizmu, proučavanju tajnih, mističkih sekti. Jedan od njegovih postdiplomaca, Aleksandar Argeles (Alexander Arguelles), izlagao je toga dana, po prvi put pred svojim profesorima, jedan rad. “Bio sam nervozan. A on […]

Anatomija Fenomena

Anarhija je moguća (29) – Šta će nekoga spriječiti da ubija ljude? [Tema: Anarhizam]

Piše: Peter Gelderloos Mnogo nasilnog kriminala može se objasniti kulturalnim čimbenicima. Nasilni kriminal poput ubojstava vjerojatno bi se u anarhističkom društvu drastično smanjio jer bi većina njegovih uzroka — siromaštvo, veličanje nasilja u medijima, zatvori i policija, ratovi, seksizam i normalizacija individualističkog i antisocijalnog ponašanja — nestali ili se smanjili. […]