Tag: vitold gombrovič

Anatomija Fenomena

Tekst i paratekst – recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj [Tema: Gombrovič]

Godinu 2016. u hrvatskoj recepciji poljske književnosti obilježilo je čak 11 knjižnih izdanja; ova je godina, dakle, bogatija monografijama negoli prijevodima u časopisima. Među njima je najviše prijevoda Augusta Pelanowskog, poljskoga duhovnika, pavlina, i kako se navodi na stranicama knjižara, „omiljena poljskog propovjednika“1, kojemu su samo ove godine izašle četiri […]

Anatomija Fenomena

Dnevnik Vitolda Gombroviča – Izgnanstvo kao modus vivendi [Tema: Gombrovič]

Dnevnik Vitolda Gombroviča (Witold Gombrowicz, 1904–1969) predstavlja krunu njegovog stvaralaštva i stameni argument kritike kada je reč o stavu da je on najveći poljski pisac XX veka. Premda ovakvi aksiološki sudovi i nastojanja da pojedini autor ili autorka budu proglašeni za „kanonˮ zahtevaju određenu dozu opreza, nameće se utisak da […]

Anatomija Fenomena

Umetnost i dosada [Tema: Gombrovič]

Dosta je ljudi koji s vremena na vreme s velikim zaprepašćenjem postavljaju sebi pitanje: zbog čega književnost postaje tako dosadna? ili: zbog čega većina onog što se sada piše niti hladi niti greje i uopšte me ne interesuje? To su zdrava pitanja dostojna poštovanja. Zanimljivo je da su stari majstori, […]

Anatomija Fenomena

Mi i stil [Tema: Gombrovič]

Analizirajući krizu stila u umetnosti našeg vremena jedan poljski profesor u svom eseju je došao do zaključka da je ta kriza svedočanstvo o dubokim perturbacijama u savremenom čoveku. Prema autoru, samo ponovno buđenje vere i metafizičkog čula u tom čoveku može da mu povrati duhovnu ravnotežu, a shodno tome i […]

Anatomija Fenomena

Šta balkanski narodi mogu da nauče od Gombroviča [Tema: Gombrovič]

Srbija je naše delo, a ne naš Bog Naše državolike tvorevine ne samo da ne podstiču lični razvoj svojih građana, već su konstruisane tako da koče, unakarađuju, sakate i na sve moguće načine zlostavljaju ljude koji u njima žive. Korupcija, partokratija, nasilje, kolektivizam, neprijateljstvo prema svakoj nezavisnijoj ličnosti i apartnijoj […]

Anatomija Fenomena

Iz dnevnika [Tema: Gombrovič]

25.II ’68.     Okružujući sin nevenčani     Nevenčanost okrugla sinova!     Kabinet Rozin okrugli     U kom začeo se sin!     Prodajem! Prodajem! Prodajem!     Prodajem u bescenje vilu sa njenom amfiladom, sa solidnim verandama i panoramama u borovoj šumi i okruglastim obličjem radnog kabineta! […]

Anatomija Fenomena

Naš umetnički život odvija se u atmosferi večne laži [Tema: Gombrovič]

Učestvujemo u koncertu ili pesničkom recitalu sa stanjem duha koje nas manje-više prati u bogosluženju. Učestvujemo u božanskoj aktivnosti i sama ta činjenica podmiruje našu želju za sublimacijom. Tako reći, nemoguće je shvatiti savremeni stih koji nismo detaljno prostudirali, jer je tih stihova mnogo i niko to sebi ne postavlja […]

Anatomija Fenomena

Kronos [Tema: Gombrovič]

(Vitold Gombrovič: Kronos, Krakov, 2013) Svi pišu, pomislio sam, pa pisaću i ja. Neće mi škoditi. Utoliko pre što sam, vođen neobičnim impulsom, kupio knjigu. Jer, nikada nisam kupovao bučne, famom predupređene, javno hvaljene knjige. I, kako se obično ispostavljalo – bio sam u pravu. Međutim, ovoga puta kupio sam […]

Anatomija Fenomena

Poštedeli bismo sebe mnogih razočaranja kad ne bismo „piscem“ nazivali svakog ko je kadar da „piše“ [Tema: Gombrovič]

Gombrovičev Dnevnik (1) U ediciji Nostra vita Službenog glasnika objavljen je “Dnevnik: 1953-1969” velikog poljskog pisca Vitolda Gombroviča. U odnosu na izdanje beogradske Prosvete iz 1985. u tri dela, Glasnikovo u jednom tomu preuzima prevod i predgovor Petra Vujičića, ali sadrži i nove beleške od sredine 1967. do 1969. godine […]