Tag: Vladeta Jerotić

Notes

Vladeta Jerotić – Kad je zdrav duh, zdravo je i telo

Čovek, ni kao duhovno ni kao telesno biće, nije zdravo biće. Sa čovekovim padom pala je i sva priroda, pa iz “kraljevstva prirode”, prema rečima velikog srednjevekovnog lekara i filosofa, Paracelzusa, “dolaze bolesti, kao što iz kraljevstva duha dolaze lečenja”. Iako narod voli da kaže za nekog čoveka da je […]

Anatomija Fenomena

Umetnost stavljanja imaginacije u službu života [Tema: Jung]

Piše: Vladeta Jerotić Za svaku psihoterapiju neuroza analitički orijentisanu, za Jungovu naročito, proučavanje snova ima bitan značaj za dijagnozu, prognozu i terapiju neurotičnog pacijenta. Mi ćemo se ovde samo kratko osvrnuti na glavne teze Jungovog učenja ο snovima. San se ne može okarakterisati, kao što to Frojd misli, generalnim smanjivanjem […]

Anatomija Fenomena

Jungovo učenje i nove ideje [Tema: Jung]

Piše: Vladeta Jerotić Ličnost K. G. Junga, živa i dinamična, radoznala i puna energetskog naboja visokog kvaliteta, stalno podložna promeni i zbog toga neuhvatljiva, strogim naučnim okvirima slabo obuzdana, utisnula je ovakvim svojim odlikama snažan pečat u celokupno njegovo učenje. Naš zadatak da objektivno iznesemo glavne smernice Jungovog učenja, koje […]

Anatomija Fenomena

Kafkin odnos prema ocu odnos je uznemirenog čoveka prema nepoznatom bogu [Tema: Kafka]

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – III Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Kako je Kafka prošao sa drugim pokušajem i drugom šansom da dostigne željenu samostalnost i otcepljivanje od oca, sa pokušajem […]

Anatomija Fenomena

Bez predaka, bez braka, bez potomaka, sa pomamnom žudnjom za precima, brakom i potomstvom [Tema: Kafka]

Piše: Vladeta Jerotić Franc Kafka. Strah i nemoć postojanja – II Izvor: Bolest i stvaranje, Sabrana dela, II kolo, Zadužbina Vladete Jerotića u saradnji sa IP Ars libri, Beograd 2007. Prvi put u našem veku čovek je dospeo na jednu raskrsnicu i prekretnicu, u jednu „graničnu situaciju“, na prag susreta […]

Notes

Vladeta Jerotić – Uzgredna razmišljanja

Vladeta Jerotić Uzgredna razmišljanja Partenon, Beograd, 2009. Impresija Svaka Jerotićeva knjiga je ljekovito saznanje i blagosloveno obasjanje. Njegov plemeniti um i izvorna mudrost jesu so bljutavom svijetu, svjetlost savremenim i svevremenim mrklinama i životna boja samrtnom sivilu. Nikada dogmata, a svagda Hristonosac, Jerotić u srcu nosi radosna zvona ljubavi, praštanja […]